Terapie de familie

 

Terapia de familie acordă o mare atenţie patternului de interacţiune dintre membrii familie, calităţii relaţiilor dintre aceştia şi aspectelor care definesc stadiile de dezvoltare şi funcţionare ale familiei.

Obiectivele terapeutice care stau la baza abordării integrative a familie sunt:

 • explorarea dinamicilor de interacţiune de la nivelul sistemelor familial şi a relaţiilor dintre acestea şi psihopatologie;
 • mobilizarea elementelor pozitive interne şi a resurselor funcţionale ale familiei;
 • îmbunătăţirea sistemului familial la diferite nivele de funcţionare;
 • întărirea patternului de sprijin reciproc şi de suport emoţional între membrii familiei;
 • dezvoltarea abilităţilor de coping şi a unor strategii eficiente de rezolvare a problemelor cu care se confruntă familiile la un moment dat.

Principalele situaţii în care se recomandă psihoterapia de familie:

 • problemele de sănătate, în special bolile psihice cronice;
 • problemele psihosomatice;
 • problemele de sănătate mintală ale copiilor şi adolescenţilor;
 • problemele de sănătate mintală în rândul adulţilor;
 • dificultăţile de natură psihosexuală;
 • dependenţa de substanţe;
 • problemele maritale care pot genera separare sau divorţ;
 • dificultăţile unor familii reconstituite sau a unor adopţii;
 • dificultăţile care definesc diferite cicluri de viaţă;
 • dezvoltarea abilităţilor de parenting şi implicit a stării de bine la nivelul familiei;
 • probleme de refuz şcolar;
 • probleme de natură profesională (reconcilierea vieţii profesionale cu viaţa de familie);
 • situaţii traumatizante de viaţă (abuzuri sexuale, accidente, catastrofe naturale sau război);
 • problemele de relaţionare în familie ca rezultat al conflictelor sociale, politice sau religioase.