Blog

Psihologia femeii și psihologia bărbatului

Presupunem în mod greşit, când partenerii noştri ne iubesc, că ei vor reacţiona şi se vor comporta într-un anume fel – felul în care reacţionăm şi ne comportăm şi noi când iubim pe cineva. Această atitudine ne determină să fim dezamăgiţi şi ne împiedică să acordăm suficient timp pentru a discuta cu afecţiune despre diferenţele dintre noi.

Bărbaţii greşesc aşteptându-se ca femeile să gândească, să comunice şi să reacţioneze la fel ca ei; femeile greşesc aşteptând ca bărbaţii să simtă şi să facă aşa cum fac ele. Recunoscând cu claritate diferenţele dintre cele două sexe, se reduc în mod substanţial confuziile în relaţiile de cuplu.

Facem mai jos o trecere în revistă a diferențelor dintre psihologia bărbatului și psihologia femeii, așa cum au fost ele dezvoltate de dr.  John Gray:

1.Bărbaţii oferă întotdeauna soluţii şi neglijează sentimentele, în timp ce femeile oferă sfaturi şi indicaţii care nu le-au fost solicitate.

Bărbaţii sunt foarte mândri de ei atunci când reuşesc să-şi rezolve lucrurile ei înşişi. Autonomia este un simbol al eficienţei, puterii şi competiţiei. A oferi unui bărbat sfaturi pe care nu le-a cerut înseamnă să presupui că el nu ştie ceea ce are de făcut sau că nu se poate descurca singur. Un bărbat înţelept va solicita cu adevărat ajutorul atunci când îşi dă seama că are nevoie de el şi se va adresa pentru aceasta unei persoane pe care el o consideră competentă şi pe care o respectă.

În virtutea celor enunţate, un bărbat va oferi instinctiv soluţii unei femei care vorbeşte despre necazurile/problemele sale. El vrea să o facă să se simtă mai bine, rezolvându-i problemele şi dovedindu-şi în felul acesta dragostea. Ea ar avea nevoie doar să fie ascultată. A vorbi despre porblemele proprii nu constituie o invitaţie de a oferi soluţii.

Aşadar: O femeie ar trebui să se abţină de a da orice sfat nesolicitat sau de a aduce critici. Bărbatul nu numai că va aprecia acest lucru, dar va deveni mai atent şi mai grijuliu cu femeia de lângă el. Un bărbat va trebui să exerseze arta de a asculta o femeie când vorbeşte cu singura intenţie de a o înţelege. Ar fi de dorit să se abţină să furnizeze vreo soluţie sau să încerce să-i schimbe starea de spirit. Femeia va aprecia cu siguranţă un astfel de bărbat.

2. În situaţii de stres, bărbaţii tind să se retragă şi să se gândească în tăcere la ceea ce îi deranjează, în timp ce femeile simt o nevoie instinctivă de a vorbi despre problemele lor.

Atunci când caută rezolvarea unei probleme, bărbatul devine din ce în ce mai distant, uituc, inert şi preocupat. În aceste momente el este incapabil să acorde unei femei atenţia și sentimentele pe care aceasta le merită şi de care beneficiază de obicei.

De îndată ce va găsi o soluţie la problema lui, va fi din nou disponibil pentru persoanele semnificative din jurul său.

Într-o astfel de situaţie, de retragere a bărbatului “în vizuina lui”, o femeie neavizată se va simţi ignorată şi-şi va cere dreptul la atenţie şi afecţiune pe un ton supărat/iritat. Nu va obţine însă ceea ce-şi doreşte, bărbatul fiind incapabil să ofere, într-o manieră autentică, aşa ceva.

Înţelegând o astfel de reacţie ca un mecanism de adaptare la bărbat, femeia poate avea o atitudine mai îngăduitoare în raport cu comportamentul acestuia şi îşi poate lua porţia de afecţiune dintr-o relaţie cu o prietenă, sau îşi poate organiza programul în asemenea fel încât să nu resimtă chiar atât de acută această indiferenţă a bărbatului de lângă ea.

Când o femeie este încordată, ea simte nevoia de a vorbi despre sentimentele ei şi despre toate problemele posibile în legătură cu aceasta. Ea nu se concentrează asupra rezolvării uneia dintre probleme, ci caută mai degrabă să se descarce pentru a se simţi mai bine. Treptat, încordarea ei dispare. De cele mai multe ori, bărbatul presupune că femeia îi vorbeşte despre necazurile ei deoarece ea îl consideră responsabil de ele. Cu cât sunt mai multe probleme, cu atât bărbatul se simte mai acuzat. Evident că o astfel de analiză a situaţiei va fi generatoare de conflicte. Bărbatul ar trebui să înveţe să tacă şi să o asculte pur şi simplu.

Când bărbatul înţelege că nevoia unei femei de a vorbi nu este datorată vreunei deficienţe de-a lui (incapacitatea de a-i găsi o soluţie pe placul ei) şi o lasă să se exprime, poate constata că femeia nu mai insistă asupra problemelor ei şi devine foarte constructivă. Conştient de acesta el poate să asculte fără a se mai simţi obligat să-i rezolve problemele.

3. Bărbaţii se simt motivaţi şi mobilizaţi atunci când se simt necesari, femeile se simt motivate şi mobilizate atunci când se simt apreciate.

Când bărbatul nu se simte necesar în cadrul unei relaţii, el devine treptat pasiv şi apatic, cu fiecare zi ce trece are mai puţin de oferit. În schimb, când i se oferă încredere să facă tot ce poate şi i se apreciază eforturile, se mobilizează şi are mai multe de oferit.

Când este îndrăgostit, oferă tot ceea ce poate bucurându-se de câştigurile partenerei, care se simte în felul acesta respectată, protejată şi apreciată. El simte împlinirile partenerei ca şi cum ar fi ale sale. Poate îndura uşor orice greutăţi pentru a o face fericită, deoarece fericirea ei îl face şi pe el fericit. Îi este mai uşor să lupte. Este dinamizat, având o motivaţie mai înaltă.

Femeia se mobilizează atunci când se simte apreciată. Dacă nu se simte apreciată de partener, ea se epuizează şi nu mai are de oferit prea mult. În schimb, când simte că i se acordă atenţie şi respect, este mulţumită şi poate oferi tot mai mult.

Puţini bărbaţi sunt conştienţi de importanţa pe care o are pentru o femeie faptul de a se simţi susţinută de cineva care ţine la ea. Femeile sunt fericite când cred că nevoile lor vor fi bine întâmpinate. Când o femeie este supărată, copleşită, dezorientată, epuizată sau disperată, are nevoie să simtă că nu este singură. Vrea să se simtă iubită şi preţuită.

Aşadar, bărbaţii trebuie să-şi înfrângă reţinerea de a oferi afecţiune, în timp ce femeile trebuie să-şi depăşească reţinerea de a o primi.

4. Bărbaţii şi femeile vorbesc limbi diferite

Bărbaţii pun accentul pe informaţie, ei transmit şi preiau mesajele informaţionale cu rigoare şi încearcă să-şi subordoneze acţiunile întocmai conţinutului mesajului.

Femeile îşi exprimă pe deplin sentimentele utilizând tot felul de superlative, metafore şi generalizări, conţinutul informaţional al mesajelor transmise si recepţionate de ele fiind prea puţin semnificativ comparativ cu încărcătura sa emoţională.

5. Bărbaţii au nevoie de un tip aparte de intimitate

Când un bărbat iubeşte o femeie, are nevoie periodic să se îndepărteze de ea, înainte de a se apropia din nou.

În tot acest răstimp o femeie se poate simţi respinsă, abandonată şi poate penaliza în orice moment bărbatul de lângă ea. Având viziunea felului cum sunt afectate femeile de ciclul intimităţii sale, un bărbat poate recunoaşte cât de important este să asculte cu devotament când îi vorbeşte o femeie. El înţelege şi respectă nevoia ei de a fi asigurată că este interesat de ea şi că o iubeşte. Atunci când nu este cuprins de nevoia de a se îndepărta, un bărbat înţelept îşi găseşte timp să-şi întrebe partenera ce a mai făcut, cum se simte astăzi etc. El ajunge să-şi înţeleagă propriul ciclu şi o va asigura, la retragere, că va veni. Ar putea spune: “Am nevoie de un timp ca să mă gândesc la ceea ce mi-ai spus şi apoi vom sta din nou de vorbă”.

Femeia înţeleaptă e conştientă de faptul că sentimentele ei intime pot fi uneori prea copleşitoare pentru bărbat şi îl pot determina uneori să se retragă, în timp ce alteori el este capabil să-i asculte destăinuirile.

6. Capacitatea femeilor de a se iubi pe sine şi pe alţii creşte şi descreşte

Femeile pot fi susţinătoare/ hrănitoare în intimitate în conformitate cu respectul de sine pe care şi-l acordă şi starea de bine pe care o trăiesc. Nu acelaşi lucru se întâmplă când acestea descresc. Căci starea ei emoţională este oscilantă, iar atunci când aceasta atinge limita de jos are nevoie să vorbească despre problemele ei, să fie ascultată şi înţeleasă.

Bărbatul presupune că schimbările bruşte de dispoziție ale femeii sunt datorate exclusiv purtării lui. Dacă ea este fericită, consideră că meritul îi aparţine, dar se simte răspunzător şi când ea este nefericită şi atunci poate fi extrem de frustrat dacă nu ştie cum să îndrepte lucrurile. Tot ceea ce poate face el este să o asculte şi să-i accepte sentimentele nu tocmai bune şi să-şi spună “aşa sunt femeile”.

Aşadar, pe tărâmul relaţiilor de cuplu, bărbaţii îşi pot disputa dreptul de a fi liberi, iar femeile cel de a fi supărate. Bărbaţii vor spaţiu, în timp ce femeile vor înţelegere.

Satisfăcându-i-se nevoia de a fi ascultată, femeia poate satisface nevoia de libertate a bărbatului.

În concluzie, psihologia bărbatului este diferită de cea a femeii.

Bărbatul este dominat de rațiune, femeia de emoție. În situații de stres, bărbaţii tind să se retragă şi să se gândească în tăcere la ceea ce îi deranjează, în timp ce femeile simt o nevoie instinctivă de a vorbi despre problemele lor. Bărbaţii se simt motivaţi şi mobilizaţi atunci când se simt necesari, femeile se simt motivate şi mobilizate atunci când se simt apreciate. Bărbaţii şi femeile vorbesc limbi diferite. Intimitatea și iubirea de sine funcționează diferit la bărbați și femei.

Doar cunoașterea și respectarea diferențelor face posibilă o conviețuire frumoasă între bărbat și femeie.

Comments for this post are closed.