Blog

Cifra trei în basme

Cifra trei este un număr fundamental, exprimând ordinea intelectuală și spirituală. Sintetizează tripla unitate a ființei vii și înseamnă desăvârșirea manifestării: Omul, fiu al Cerului și al Pământului, completează Marea Triadă. Timpul este triplu: trecut, prezent și viitor, lumea este triplă: pământ, văzduh, cer.

Acțiunile cu caracter magico-ritual în care este prezentă cifra trei simbolizează o participare la lumea invizibilă supra-conștientă, care decide un eveniment anume, într-un mod străin logicii omenești pure. Cele trei acte succesive pe care le regăsim în toate poveștile magice, asigură succesul acțiunii, constituind, în același timp, un tot unitar.

O frumoasă explicație a puterii magice a cifrei trei o regăsim în Caballa: „toate ființează prin trei și sunt una, căci în orice act deslușim: principiul activ, cauză sau subiect al acțiunii; acțiunea acestui subiect, predicatul său; obiectul acțiunii, efectul sau rezultatul ei. Acești trei termeni sunt inseparabili și se intercondiționează. De aici tripla unitate pe care o regăsim în toate cele ce sunt”. Cu alte cuvinte, orice creație implică un creator, actul de a crea și creatura.

Sensul fundamental al oricărei trinități este să exprime totalitatea vie a tipurilor de relații din interiorul unei unități complexe. Ternarul indică deopotrivă identitatea unică a unei ființe și multiplicitatea ei internă, permanența ei relativă și mobilitatea componentelor sale, care se exprimă în cele trei faze ale existenței: apariție, evoluție, distrugere (sau naștere, creștere, moarte).

Cifra trei mai trimite și la nivelurile vieții umane: material, rațional și spiritual.

Comments for this post are closed.